SÅ här tänker vi

  • Stipendiet kan sökas av studenter på Chalmers tekniska högskola som skriver sitt examensarbete på kandidat - eller masternivå. 
  • Under hösten utannonseras ev. möjliga examensarbeten från Ernströmgruppen AB/Neudi & Co.  Du är när som helst välkommen att kontakta oss om du har någon idé om examensarbete som skulle kunna skrivas i samarbete med något av våra bolag. Om ett examensarbete blir aktuellt skall detta godkännas av din handledare innan det påbörjas. 
  • Senast 1 maj varje år skall en skriftlig ansökan vara oss tillhanda. Då med en kort beskrivning av ditt examensarbete. När examensarbetet är inlämnat och godkänt skickas arbetet in i sin helhet, som en komplettering till ansökan. 
  • I juni månad sammaträder stipendienämnden och fattar beslut kring vilka som blir årets stipendiater.

Stipendierna delas ut i samband med en mindre cermoni och avslutas med en trevlig middag under juni månad.
Eventuellt presenterar du ditt examensarbete på något av våra bolag. 

VARMT VÄLKOMMEN ATT SÖKA STIPENDIET!