Ernströmgruppen AB - företagande över generationer

 Övre raden; Susanne Hobohm, Bertil Krook, Kurt Mark och Eric Hielte
Nedre raden; Lennart Kjellström, Bo Lerenius (VD 1988) och Gerhard Hobohm

minnesfonden

I samband med företagets 70 års-jubileum 1988 beslutade Ernströmgruppen AB att bilda en minnesfond i Gerhard Hobohms namn. 
En summa pengar skänktes till Chalmers tekniska högskola och detta belopp har nu vuxit till ca 2 Mkr. 
Fondens syfte var att bidra till forskning och utvecklingsarbete inom Högskolans dåvarande sektion för väg -och vattenbyggnad. Fondens medel skall förvaltas så att minst 10 % skall läggas till kapitalet och disponibel avkastning skall delas ut genom stipendier. Stipendiaterna utses av en stipendienämnd med representanter från Chalmers tekniska högskola, samt en av Ernströmgruppen utsedd representant.
Ernströmgruppen kan med sitt fortsatta engagemang i fonden erbjuda studenter en möjlighet till att skriva sitt examensarbete i nära samarbete med näringslivet.

Fondens ändamål: 
” stipendiet avser att stimulera till examensarbeten inom den intressesfär som Ernströmgruppen AB/ Neudi & Co verkar inom”

 

tillgängliga examensarbeten

Ernströmgruppen -
Sverigehuset - 
Kontakta Cecilia Hielte Kallenberg - se kontaktsidan

"Aktiebrev No 1 från 1918 med spår av de förändringens vindar som blåst under åren"

ERNSTRÖMGRUPPEN I DAG

Ernströmgruppen AB/Neudi & Co grundades 1918 och är ett familjeföretag i fjärde generationen.
Gerhard Hobohm (1919 – 2013)  började på firman 1938 och var verksam fram till sin pension 1992.
Ernströmgruppen AB/Neudi & Co. var från början ett handelsbolag med inriktning på bygg - och industrimaterial, men har under de senaste 20 åren utvecklats till ett företagskonglomerat inom handel och industri. Inom fastighetsbolaget Sverigehuset utvecklar vi bostäder och hyresfastigheter för egen långsiktig förvaltning.
För mer information,
www.neudi.se
www.ernstromgruppen.
www.sverigehuset.se

Stipendiater: 
2016 - Linn Nilsson, Petra Isaksson- Miljövänliga och hållbara alternativ till återanvändning av betong- en studie om hantering av restbetong
2016 - Martin Andersson, Jonas Barkander- Carbon Efficiency in Residential Building Design - A parametric study identifying improvement possibilities. 
2016 - Emil Poulsen, Viktoria Henriksson, Oscar Gillkvist - Accelerating timber architechture.
2017 - Ida Frisell, Linnea Thörn - Fiberarmerad Skumbetong. Materialegenskaper och husdimensionering. 
2017 - Emma Strömberg - Implementation of Carpool in New House construction- a study questioning the parking ratio regulation in Gothenburg. 
2018 - Hanna Johansson, Jennifer Eriksson - Arbetsledare - en oattraktiv roll? 
2018- Ali Karim - Assessment and optimization of energy smart window curtains. 
2018 - Anton Hellberg, Victor Eryd- Shear strengthening of Existing Concrete Slabs 
2018 - Amanda Thudén, Alexandra Toivonen- Analysis of Earthquake Resistant Compressed Stabilised Earth Block Buildings in rural Nepal. 
​​​​​​​2019- Sofia Jonasson, Matter to matter
2019- Alexander Hebbe, Investigating the complementariness of seismic and infrasound signals generated by snow avalanches
2019- Johanna Henriksson & Elina Ulander, Learning outcomes from a LCA basedon a detailed bill of resources - A case study on a multi storey resedential building. 

Årets stipendiater mottog sina diplom i samband med en lunch,  i Göteborg den 24 oktober 2019. 

loading...